CleverMind là một công ty Tư vấn Chiến lược và Giải pháp Quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ đông đảo các nhà tư vấn thành công, đa năng và giàu kinh nghiệm được đào tạo từ nhiều quốc gia, đã trải qua công việc với nhiều công ty, tập đoàn, tổ chức trong và ngoài nước, hiểu biết sâu sắc môi trường đầu tư, kinh doanh và quản trị tại Việt Nam, cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị, phát triển các hoạt động thương mại, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp với chất lượng, hiệu quả và độ tin cậy phù hợp nhất, cùng các giải pháp toàn diện và sáng tạo cho các vấn đề của doanh nghiệp.